Publicado por

PEC4. Disseny de la navegació

PEC4. Disseny de la navegació
Publicado por

PEC4. Disseny de la navegació

Referencias y Análisis Crítico Con el objetivo de poder definir el sistema de navegación de la App de la UOC y acercarnos…
Referencias y Análisis Crítico Con el objetivo de poder definir el sistema de navegación de la App de la…

Referencias y Análisis Crítico

Con el objetivo de poder definir el sistema de navegación de la App de la UOC y acercarnos a las interacciones que realizarán los usuarios, es importante analizar productos semejantes o con funcionalidades similares. Se ha realizado una búsqueda en el mercado y se ha realizado un análisis crítico utilizando el benchmarking y el análisis heurístico, enfatizando en la navegación de las funcionalidades principales que se definió en la práctica de conceptualización de la interacción. 

En la propuesta de la aplicación de la UOC, tiene una sección de podcast y otra de muro de publicaciones, por lo que se han analizado dos productos presentes en el mercado que tienen alguna de estas funcionalidades.

Referencias relevantes

En el sector del podcast, he escogido analizar iVoox, la aplicación de podcast gratuita más popular en España. Existen varios motivos que me han impulsado a escoger esta aplicación; aparte de ser la más utilizada y la más longeva, es gratuita, permite descargas, se puede también escuchar la radio y tiene un excelente plan de ordenación por categorías.

Sin embargo, en cuanto a la sección de publicaciones, se ha elegido la aplicación de la red social orientada al sector empresarial, empleo y negocios LinkedIn. El motivo de haber escogido esta aplicación es su principal objetivo, poner en contacto a perfiles profesionales y empresas y ampliar la red de contactos; donde se utiliza el muro principal de publicaciones para exponer intereses, opiniones, noticias, dilemas, etc. en el ámbito laboral.

iVoox

https://www.ivoox.com/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ivoox.app&hl=es&gl=US

https://apps.apple.com/es/app/podcast-y-radio-ivoox/id542673545

LinkedIn

http://linkedin.es/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkedin.android&hl=es&gl=US

https://apps.apple.com/es/app/linkedin-b%C3%BAsqueda-de-empleo/id288429040

Criterio empleado

Por consiguiente, con este apartado se ha realizado un recorrido por las apps iVoox y LinkedIn para aplicar los 10 principios básicos de usabilidad de Jakob Nielsen y valorar si cumplen o no con sus heurísticas principales. Se ha puntuado cada heurística teniendo en cuenta el ranking de severidad siendo el mínimo de 0 (sin problemas) y el máximo de 4 (es imperativo de arreglar o cambiar); por lo tanto siendo 10 heurísticas las totales analizadas la peor puntuación posible es de 40 puntos. 

Cabe decir que se ha decidido analizar las apps de cada uno de los productos mencionados anteriormente, y no la página web, para tener presente y poder aplicar este análisis en la app propuesta para la UOC.

 Flujos de la navegación de una de las funcionalidades principales

En la aplicación de LinkedIn, el diagrama de flujo que se representará es la navegación por la aplicación para poder compartir un evento de la red social.

En la aplicación de iVoox el diagrama de flujo que se representará es el de la navegación por la aplicación para poder compartir un podcast.

Debate0en PEC4. Disseny de la navegació

No hay comentarios.

Publicado por

PAC 4. Disseny de la navegació

Publicado por

PAC 4. Disseny de la navegació

Bona tarda, Per l’encàrrec de l’aplicació encarregada de la UOC hem realitzat un anàlisis de dues aplicacions les quals alguna de les seves funcionalitats en interessaven. Les hem analitzat mitjançant un anàlisi heurístic i un benchmarking. Posteriorment hem plasmat el recorregut en aquestes aplicacions en dos diagrames de flux. Les aplicacions analitzades han sigut BeSoccer i Tapatalk per motius diferents. En quant a la primera, l’hem escollit perquè té un tracte molt acurat i que podem replicant pel que fa…
Bona tarda, Per l’encàrrec de l’aplicació encarregada de la UOC hem realitzat un anàlisis de dues aplicacions les quals…

Bona tarda,

Per l’encàrrec de l’aplicació encarregada de la UOC hem realitzat un anàlisis de dues aplicacions les quals alguna de les seves funcionalitats en interessaven. Les hem analitzat mitjançant un anàlisi heurístic i un benchmarking. Posteriorment hem plasmat el recorregut en aquestes aplicacions en dos diagrames de flux.

Les aplicacions analitzades han sigut BeSoccer i Tapatalk per motius diferents. En quant a la primera, l’hem escollit perquè té un tracte molt acurat i que podem replicant pel que fa a la secció de les notícies i, sobre tot, aquelles marcades com a preferides. Ofereix diferents dreceres, presenta la informació de manera coherent i ordena els continguts. Pel que fa a la segona, ens interessava la seva vessant comunicativa i de crear comunitat, doncs és una aplicació que posa en contacte a diferents usuaris mitjançant fòrums. Hem ficat el focus en la manera de presentar els diferents grups, les temàtiques a debatre i els fils de conversa.

A continuació, adjuntem el benchmarking de les dues aplicacions:

BeSoccer: https://drive.google.com/file/d/1c-FN4q7lLOyfeqHA5OekHJj0gjd28tAu/view?usp=sharing

Tapatalk: https://drive.google.com/file/d/1eIfKvtjeHTlh8p0aYRATnNoxsN_U-_RG/view?usp=sharing

El recorregut traçat per assolir els dos objectius fixats també l’hem plasmat en dos diagrames de flux:

BeSoccer: https://drive.google.com/file/d/1000lQbP47P9A22_w8oZUbK3FFrwonfkB/view?usp=sharing

Tapatalk: https://drive.google.com/file/d/1mVX5i3XQ6_LKI_KCKKFBqTXvnTW2aSfd/view?usp=sharing

Com a conclusions generals aquests anàlisis ens han servit per ficar ordre en el disseny de la nostre aplicació. Per exemple, en quant a navegabilitat, caldrà tindrà en compte la manera de presentar la informació, les dreceres o la possibilitat de tornar enrere en tot moment. També la simplicitat a l’hora de realitzar alguns objectius com podria ser fer un comentari en un fòrum o consultar la última noticia d’una temàtica d’interès.

Moltes gràcies per l’atenció,

Oriol Quintana

Debate0en PAC 4. Disseny de la navegació

No hay comentarios.